Homepage

Over Luttikholt

Dienstverlening

Onze aanpak

Opdrachten

Profiel

Nieuws

Contact


 


Onze aanpak

Een vier punten aanpak

Wij werken niet met een standaard methode. Elke onderneming en project heeft toch altijd zijn eigen aanpak nodig. Wij geloven in onze vier punten aanpak, die is voortgekomen uit vele gesprekken met directieleden die we hebben gevoerd over succesvol ondernemerschap & leiderschap.

1. Visie: Samen met de opdrachtgever wordt een gezamenlijke visie en doelstellingen geformuleerd. Wat is de stip op de horizon? Wat zijn de doelstellingen voor de komende periode? Welke uitdagingen zijn er om te overwinnen?

 

2. Focus: De Top bereik je alleen met een duidelijke focus. Dit betekent stap voor stap werken aan verbetering. Keuzes maken wat je wél doet, maar vooral ook wat je níet doet, is essentieel. Niet 30 dingen een beetje doen, maar 3 dingen heel goed doen. Zo wordt er gestructureerd invulling gegeven aan het plan van aanpak.  

3. Kracht: Doelstellingen en plannen bedenken is één,
het daadwerkelijk uitvoeren ervan is twee. Wij helpen de onderneming tot executie en daadkracht te komen van het veranderingsproces. Dit betekent kort op de bal, als het moet soms even directief, doch altijd met respect voor elkaar. Alleen met daadkracht en het einddoel voor ogen kan de onderneming groeien.

 

4. Team: Een wedstrijd winnen doe je zelden alleen. Wij geloven in een teamaanpak, waarin het geheel groter is dan de som der delen. Daarom werken wij veel in multidisciplinaire performance teams en laten de kracht die al in uw organisatie aanwezig is bij uw medewerkers in versterkte vorm naar boven komen. Wij sparren en versterken elkaar. Want succes bereik je samen….